Kontakt Biuro

W przypadku zainteresowania naszą ofertą zapraszamy do kontaktu:

Telefon/Fax: (+48) 22 870 66 46
Telefon/Fax: (+48) 22 870 65 47
Telefon/Fax: (+48) 22 870 65 57
Telefon/Fax: (+48) 22 870 68 40
Mobile:         (+48) 602 313 226
E-mail:         Adres korespondencyjny:

Niezależni Eksperci Majątkowi S.A.
ul. Grochowska 217/15
04 - 077 Warszawa

KRS 0000028793 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
NIP 5251012919
Wysokość kapitału zakładowego wynosi 100.000 złotych, kapitał w całości opłacony.