Wycena nieruchomości

Proces szacowania wartości poprzedzony jest każdorazowo wizją lokalną, wnikliwą analizą rynku, oceną zużycia fizycznego i funkcjonalnego oraz w razie potrzeby pomiarami inwentaryzacyjnymi wzbogaconymi dokumentacją fotograficzną. Wycena jest sporządzana przez licencjonowanych rzeczoznawców majątkowych z wieloletnim doświadczeniem.

Nasze kompetencje w zakresie wycen zostały docenione przez banki, które zlecają nam prace w zakresie szacowania wartości majątku stanowiącego zabezpieczenie kredytów.

Wykonane prace - wybrane:

 • Wycena stacji paliw przy trasie Warszawa - Radom
 • Wycena nieruchomości (lokale mieszkalne, nieruchomościzabudowane oraz nieruchomości niezabudowane) na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Błonie w roku 2001 oraz 2002
 • Wycena nieruchomości należących do Elektrociepłowni Warszawskich S.A. (zamówienie publiczne) w miastach: Pruszków, Warszawa
 • Wycena nieruchomości należących do Telekomunikacji Polskiej S.A. w miastach: Warszawa, Białystok, Olsztyn, Zamość
 • Wycena nieruchomości należących do PKP S.A. w Warszawie
 • Wycena nieruchomości należących do Polskiego Radia S.A. oraz Radia Opole
 • Wycena nieruchomości należących do ELF Polska Sp. z o.o.
 • Wycena nieruchomości należących do Solaris Laser S.A. Warszawa
 • Wycena nieruchomości należących do Firmy Wydawniczej „Krzysztof Pazdro” Sp. z o.o.
 • Wycena nieruchomości gruntowych, zabudowanych należących do Polsko-Amerykańskiego Przedsiębiorstwa KOSS Sp. z o.o.
 • Wycena nieruchomości, lokali i budynków na zlecenie Fortis Bank Polska S.A.

Wyceny lokali mieszklanych

Wyceny domów

Wyceny działek

 • Wycena nieruchomości należących do POLMOZBYT Lublin Sp. z o.o.
 • Universal Leaf Tobacco Poland Sp. z o.o. – wycena budynków i budowli na terenie całego kraju
 • Wycena na zlecenie Handlowy Leasing S.A. (Grupa Banku Handlowego S.A.) nieruchomości leasingobiorcy
 • Wycena nieruchomości należących do Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych S.A.
 • Wycena nieruchomości na zlecenie Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. w celach ubezpieczeniowych
 • Wycena nieruchomości firmy Prima Sp. z o.o.
 • Wycena dla Deutsche Morgan Grenfell (projekt prywatyzacyjny) nieruchomości Zakładów „Polski Tytoń” Radom w następujących miastach: Grudziądz, Radom, Białystok, Poznań, Zielona Góra
 • Wycena nieruchomości Pol Methan Sp. z o.o.
 • Wycena nieruchomości, lokali i budynków na zlecenie GE Bank Mieszkaniowy S.A.
 • Wycena nieruchomości należących do osób fizycznych