M&A - mergers & acquisitions (fuzje i przejęcia)

W przypadku doradztwa dla podmiotu przejmującego oferujemy naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie:

  • szczegółowej analizy (due diligence) i wyceny podmiotu fuzji/przejęcia
  • wyboru potencjalnych inwestorów
  • sporządzenia oferty inwestycyjnej
  • doradztwa obejmującego przygotowanie oraz prowadzenie transakcji
  • sfinalizowania transakcji

Fuzje (mergers) – przeprowadzamy transakcje fuzji i połączeń przedsiębiorstw, których celem jest wzrost wartości firmy, czyli wzrost wartości aktywów posiadanych przez właścicieli. Są to operacje, w których dokonujemy fuzji dwóch lub więcej przedsiębiorstw lub spółek.

Oferujemy M&A: krajowe, cross border, wewnątrz branży lub poza nią, zakupy firm, zakupy zorganizowanych przedsiębiorstw, zakupy marek lub linii produktów etc.