The staff


Dorota Zagajewska

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, mgr prawa
 • licencja maklera papierów wartościowych
 • uprawnienia do prowadzenia ewidencji papierów wartościowych
 • uprawnienia do prowadzenia działalności brokerskiej - egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
 • 1994 – 1996 księgowy papierów wartościowych, makler papierów wartościowych, makler giełdowy  w Banku Przemysłowym S.A. w Łodzi - po zmianie struktury kapitałowej w  Polskim Domu Maklerskim w Warszawie
 • od 2000 roku – Prezes Zarządu Niezależni Eksperci Majątkowi S.A. oraz Niezależni Eksperci Majątkowi – Wycena i Doradztwo Sp. z o.o.
 • languages: English, Polish.

Up


Ewaryst Zagajewski

 • Uniwersytet Łódzki, Faculty of Economics and Sociology, Master of economics
 • Politechnika Łódzka, Faculty of Mechanical Engineering, Master of engineering
 • license of financial adviser
 • license of stock broker
 • passed the exam by Ministry of Industry and Trade for candidates for members of supervisory boards of state-owned companies
 • passed the exam by Ministry of Privatization for candidates for members of supervisory boards of state-owned companies
 • license to render services of accountancy issued by the Ministry of finance
 • state-issued license of real estate appraiser, license number 2048
 • license of insurance broker issued by the Examination Board for Insurance and Reinsurance Brokers
 • license of actuary, number 103
 • IX 1995: study for bankruptcy referees and liquidators of companies
 • 1994-1995 manager of the Consulting Department of brokerage office of Bank Przemysłowy S.A. w Łodzi (which was transformed after restructuring of the capital group into Polski Dom Maklerski w Warszawie)
 • 1995-97 chartered investment advisor, manager of Bureau of Analysis of  Bank Rozwoju Eksportu, a part of brokerage office Biuro Maklerskie Banku Rozwoju Eksportu BRE BROKERS.
 • 1996-99 member of supervisory board of “Trzebionka” S.A. w Trzebini, a portfolio company of XV NFI Hetman investment fund.
 • 1997-98 director of asset management department in brokerage office Dom Maklerski BMT
 • 1998-1999 member of supervisory board of “Metalplast-Kalisz” Sp. z o.o., a portfolio company of XV NFI Hetman investment fund.
 • 1998-2005 director of Investment Bureau in PKO/Handlowy PTE S.A. pension fund.
 • 2001-2002 member of supervisory board of Howell S.A.
 • 2005-2006 member of supervisory board of Zakłady “Lentex” S.A.
 • V-X 2006 member of board of directors of Noble TFI S.A.
 • since 2005 partner in Niezależni Eksperci Majątkowi Spółka Akcyjna S.K.A.
 • since 2006 member of supervisory board of NFI “Piast” S.A. investment fund.
 • languages: English, Polish.

Up