Zespół Corporate finance


Dorota Zagajewska

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, mgr prawa
 • licencja maklera papierów wartościowych
 • uprawnienia do prowadzenia ewidencji papierów wartościowych
 • uprawnienia do prowadzenia działalności brokerskiej - egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
 • 1994 – 1996 księgowy papierów wartościowych, makler papierów wartościowych, makler giełdowy  w Banku Przemysłowym S.A. w Łodzi - po zmianie struktury kapitałowej w  Polskim Domu Maklerskim w Warszawie
 • od 2000 roku – Prezes Zarządu Niezależni Eksperci Majątkowi S.A. oraz Niezależni Eksperci Majątkowi – Wycena i Doradztwo Sp. z o.o.
 • Języki: Angielski, Polski

Do góry


Ewaryst Zagajewski

 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekon.-Soc., mgr ekonomii
 • Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, mgr inż. mechanik
 • licencja doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi
 • licencja maklera papierów wartościowych
 • egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa zorganizowanego przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu
 • egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa zorganizowanego przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych
 • uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez Ministra Finansów
 • państwowe uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości, nr 2048
 • uprawnienia do prowadzenia działalności brokerskiej - egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
 • uprawnienia do wykonywania zawodu aktuariusza - nr 103
 • XI 1995 Studium syndyków masy upadłościowej i likwidatorów podmiotów gospodarczych
 • 1994 – 1995 Kierownik Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego w  Banku Przemysłowym S.A. w Łodzi dalej po zmianie struktury kapitałowej Polski Dom Maklerski w Warszawie
 • 1995-1997 Licencjonowany Doradca Inwestycyjny – Kierownik Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego  Bank Rozwoju Eksportu w Biurze Maklerskim Banku Rozwoju Eksportu BRE BROKERS
 • 1996 -1999 Członek Rady Nadzorczej w Zakładach Górniczych „Trzebionka” S.A. w Trzebini (spółka parterowa XV NFI Hetman)
 • 1997-1998 Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim BMT
 • 1998 - 1999 Członek Rady Nadzorczej w Spółce „Metalplast -  Kalisz” Spółka z o.o. (spółka parterowa XV NFI Hetman)
 • 1998 – 2005 Dyrektor Biura Inwestycji w PKO/Handlowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • 2001 - 2002 Członek Rady Nadzorczej Spółki Howell S.A.
 • 2005 - 2006 Członek Rady Nadzorczej w Spółce Zakłady „Lentex” S.A.
 • V - X 2006 Członek Zarządu w Noble TFI S.A.
 • od 2005 Partner w Spółce Niezależni Eksperci Majątkowi Spółka Akcyjna S.K.A.
 • od 2006 Członek Rady Nadzorczej w NFI „Piast” S.A.
 • Języki: Angielski, Polski

Do góry