Niezależni Eksperci Majątkowi S.A.

Od czasu założenia spółka Niezależni Eksperci Majątkowi rozwinęła ogólnokrajową strukturę, obejmującą swoim zasięgiem całą Polskę, odpowiadając na każde zlecenie w sposób szybki i kompetentny.

Nasze zespoły składają się z doświadczonych inżynierów, ekonomistów, prawników, analityków, dysponujących wiedzą specjalistyczną, obejmującą wiele dziedzin oraz posiadających stosowne uprawnienia. Dzięki temu nasi specjaliści są w stanie poradzić sobie nawet z najbardziej skomplikowanymi zleceniami wykazując sprawną organizację i maksimum efektywności.

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez profesjonalne szkolenia gwarantuje, iż nasi eksperci są przygotowani na wypadek zaistnienia różnego rodzaju zjawisk.

Od momentu powstania stałą praktyką w Spółce jest budowanie zespołów ekspertów, posiadających specjalistyczną wiedzę i umiejętności właściwe dla określonych, specyficznych rodzajów wycen majątku, roszczeń i analiz. Profesjonalnie wyszkoleni rzeczoznawcy są wspierani przez szereg specjalistów z poszczególnych branż, właściwych dla danego zagadnienia.

Obecnie, poza tradycyjną działalnością proponujemy również inne usługi: wyceny wartości majątku dla potrzeb wyliczenia składki ubezpieczeniowej, ocenę prawdopodobnych maksymalnych strat (pml), ocenę finansową firmy pod kątem ubezpieczenia business interruption i innych rodzajów ubezpieczeń, analizy dla potrzeb finansowych (prywatyzacja, porozumienia joint venture, fuzje przedsiębiorstw, metody pozyskania kapitału w drodze emisji akcji, obligacji, papierów dłużnych), wyceny przedsiębiorstw, nieruchomości, maszyn i urządzeń i innych ruchomości. Prowadzimy również działalność szkoleniową obejmującą m.in. zagadnienia związane z wycenami majątku oraz likwidacją szkód ubezpieczeniowych.

NEM S.A. prowadzi ocenę projektów inwestycyjnych w imieniu swoich klientów przy zachowaniu obiektywnych kryteriów oceny dla danego przedsięwzięcia. Brak bezpośredniego powiązania finansowego NEM z przedstawianym przez klientów projektem daje możliwość i swobodę w podejmowaniu decyzji, które mogą prowadzić nawet do zatrzymania „ulubionego” projektu klienta.