Likwidacja szkód ubezpieczeniowych

Jesteśmy w stanie szybko i sprawnie przeprowadzić likwidację szkód ubezpieczeniowych, budowlanych, szkód w maszynach i urządzeniach szeroko pojętego przemysłu, szkód w maszynach i urządzeniach o zaawansowanej technologii, w energetyce i urządzeniach energetycznych, w elementach takich jak: sterowniki, silniki, przewody, instalacje, szkód w tkaninach, materiałach, surowcach dla przemysłu odzieżowego, szkód pożarowych oraz szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej, zarówno w mieniu jak i na osobie.

W przedmiocie likwidacji szkód ubezpieczeniowych szczególnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na nasze kompetencje w zakresie ubezpieczenia z tytułu przerw w działalności (business interruption). Liczne opracowania, które wykonaliśmy dotychczas na ten temat pozwoliły nam nabyć dogłębną wiedzę i solidne doświadczenie. Wyjątkowo sprawnie poruszamy się tak w obszarze oceny finansowej firmy pod kątem ubezpieczenia B.I. jak i w sferze wykonania precyzyjnych szacunków niezbędnych do kalkulacji kwoty odszkodowania. Likwidację szkód z tytułu ubezpieczenia utraty zysku wykonują wysokiej klasy ekonomiści, licencjonowani doradcy inwestycyjni.

Wykonanie wycen szkód ubezpieczeniowych na zlecenie zakładów ubezpieczeniowych - praca dla:

 • PZU S.A.
 • Winterthur S.A.
 • Compensa S.A.
 • AIG Polska S.A.
 • Hestia Insurance S.A.
 • Allianz Polska S.A.
 • Energo Asekuracja S.A.
 • Nordea Polska S.A.
 • TRYG S.A.
 • Polonia S.A.
 • Partner S.A.
 • Warta S.A.
 • Heros S.A.
 • FILAR S.A.
 • SKOK S.A.