Opinie i Ekspertyzy

NEM S.A. oferuje produkty, które obejmują m.in.

  • Ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budowlanych i poszczególnych elementów
  • Ocenę projektu, jakości i poprawności wykonania konstrukcji
  • Ekspertyzy techniczne dotyczące przyczyn występowania szkód
  • Opinie dotyczące możliwości wykonania prac naprawczych
  • Ocena kompletności i poprawności zastosowania rozwiązań budowlanych
  • Ocena jakości wykonania prac budowlano-wykończeniowych
  • Opinie i ekspertyzy biegłych z zakresu pożarnictwa
  • I inne

W naszym działaniu stawiamy na wysoką jakość i profesjonalizm świadczonych usług, które zapewnia znajomość rynku i wysokie kwalifikacje naszych specjalistów.

Opinie i ekspertyzy wykonywane są przez specjalistów posiadających uprawnienia stosowne do zagadnienia.

Zrealizowaliśmy wyceny, opinie i ekspertyzy na zlecenie zakładów ubezpieczeniowych - dla PZU S.A., Winterthur S.A., Compensa S.A., AIG Polska S.A., Hestia Insurance S.A., Allianz Polska S.A., Energo Asekuracja S.A., Nordea Polska S.A., TRYG S.A., Polonia S.A., Partner S.A., Warta S.A., Heros S.A., FILAR S.A., SKOK S.A.