Wycena maszyn i urządzeń

Maszyny i urządzenia stanowią ogólną grupę składników mienia, różną od nieruchomości, sklasyfikowaną do celów rachunkowości jako aktywa materialne/środki trwałe.
Wycenę maszyn i urządzeń poprzedzamy analizą wszystkich istotnych cech przedmiotu wyceny, które mogą wpłynąć na szacowaną wartość.

 

Wartość rynkowa maszyn i urządzeń jest określana na podstawie analizy rynku, na którym jest przedmiotem obrotu. Licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi analizując dane biorą pod uwagę rynki lokalne, krajowe, natomiast gdy brakuje informacji na rynku krajowym, uwzględniają rynek międzynarodowy.


Przy wycenie określa się m.in.:

  • podstawowe nominalne dane techniczne
  • informacje o przebiegu eksploatacji
  • charakterystykę intensywności użytkowania
  • stopień zużycia technicznego
  • kompletność maszyny

Wykonane prace - wybrane:

  • Wyceny nieruchomości, maszyn, urządzeń, linii technologicznych na zlecenie ING Lease Polska Sp. z o.o.
  • Wycena na zlecenie BRE Leasing Sp. z o.o. (Grupa Commerzbank) maszyn i urządzeń leasingobiorcy
  • Wycena majątku (maszyny i urządzenia, nieruchomości) Zakładów Włókien Chemicznych STILON S.A. w Gorzowie Wlkp.
  • Wycena znaków towarowych, maszyn i urządzeń Fabryki Wyrobów Precyzyjnych VIS S.A. w Warszawie