Odszkodowania / Roszczenia

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie likwidacji szkód majątkowych i oferujemy swoje usługi Poszkodowanym w zakresie:

  • reprezentowania Poszkodowanego jako strony w stosunku do firmy Ubezpieczeniowej,
  • sporządzenia roszczenia w postaci kosztorysu szczegółowego,
  • sporządzania ekspertyzy technicznej mającej na celu ustalenie przyczyny powstania szkody.

Nie pobieramy zaliczki. Nasze wynagrodzenie stanowi procent od skutecznie uzyskanego odszkodowania.