Doradztwo strategiczne i restrukturyzacyjne

Restrukturyzacja to proces, którego istotą są fundamentalne zmiany bieżące i długofalowe w przedsiębiorstwie oraz w jego otoczeniu, mające na celu przywrócenia przedsiębiorstwa do stanu „równowagi”. Pomagamy naszym klientom określić cele strategiczne i wskazać sposoby ich osiągnięcia.


NEM S.A. w ramach doradztwa strategicznego i restrukturyzacyjnego oferuje m.in.:

  • Analizę otoczenia zewnętrznego, potencjału strategicznego oraz operacyjnego przedsiębiorstwa
  • Pomoc przy tworzeniu strategii
  • Określenie programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa
  • Opracowanie planu i harmonogramu wdrażania zmian
  • Koordynację działań wdrożeniowych obejmującą m.in. programy oddłużeniowe, programy motywacyjne
  • Kontrolę i monitorowanie przebiegu wdrażania zmian
  • Pozyskiwanie innych źródeł finansowania
  • Pomoc przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek