Private Placement

Działania przy transakcjach Private Placement obejmują m.in.:

  • Przygotowanie dokumentu informacyjnego
  • Prowadzenie negocjacji uwzględniających warunki wejścia i wyjścia inwestora, oczekiwaną stopę zwrotu etc.
  • Prowadzenie procesu zbierania ofert i doboru inwestora

Private Placement jest to usługa dla spółek, które potrzebują zwiększenia swoich środków kapitałowych, które charakteryzują się znacznym tempem rozwoju i poszukują innych możliwości finansowania. Najlepszym rozwiązaniem dla tych spółek jest znalezienie inwestora pozagiełdowego.

NEM S.A. koordynuje działania pomiędzy Klientem, a współpracującymi z nami funduszami inwestycyjnymi oraz prywatnymi inwestorami