Initial Public Offering - pierwsza oferta publiczna

IPO jest bezpośrednio powiązane z wprowadzaniem akcji spółki do obrotu giełdowego po raz pierwszy.

Głównym elementem IPO jest dobre uplasowanie oferty i uzyskanie najlepszej ceny za akcje oferowane przez akcjonariuszy. Znajomość branży funduszy inwestycyjnych, charakterystyki inwestorów i ich awersji do ryzyka oraz możliwości zaangażowania się w dany projekt inwestycyjny, jest walorem, który oferujemy swoim klientom.

Dobre przygotowanie oferty m.in., poprzez sporządzenie prospektu emisyjnego, udzielenie porad i reprezentowanie klienta wobec instytucji państwowych m.in. Komisji Nadzoru Finansowego i KDPW, GPW umożliwia klientom spokojną pracę operacyjną i sprawne sprzedanie akcji.

Oferta publiczna jest to propozycja nabycia papierów wartościowych, skierowana, do co najmniej 100 osób - nieoznaczonego adresata.

Mogą Państwo liczyć na nas przy:
  • Sporządzaniu audytu prawno – finansowego spółki
  • Poszukiwaniu inwestorów w trybie oferty publicznej
  • Przygotowaniu prospektu emisyjnego
  • Analizach finansowo – ekonomicznych
  • Ustalaniu prognoz
  • Konsultacjach warunków współpracy z wybranym domem maklerskim