MBI (Management Buy In)/MBO (Management Buy Out)

Wykup menedżerski jest transakcją, gdzie grupa kupujących składająca się z aktywnych menedżerów postanawia przejąć kontrole nad wybraną spółką, zwiększyć wartość akcji, a następnie sprzedać je z zyskiem. W przypadku MBI grupą przejmującą są menadżerowie z przejmowanej spółki, natomiast w przypadku MBO za przejęcie odpowiadają menedżerowie z zewnątrz. Przygotowanie i realizacja transakcji wymaga profesjonalnej analizy sytuacji i kreowania rozwiązań.

NEM S.A. oferuje Państwu usługi w zakresie:

  • pomocy w przygotowaniu strategii i ocenie projekcji finansowych w okresie wykupu
  • pozyskania finansowania od instytucji
  • przygotowania oferty i struktury transakcji
  • oszacowania wartości Spółki
  • reprezentowania grupy kupujących w negocjacjach ze Spółką
  • optymalizacji podatkowej transakcji
  • przygotowaniem umów sprzedaży
  • realizacji wykupu