Value Based Management - Zarządzanie przez wartość

Value Based Management stanowi system zarządzania przedsiębiorstwem, który zwraca szczególną uwagę na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa. Wprowadzenie systemu VBM skutkuje wzrostem wartości przedsiębiorstwa, wzrostem efektywności operacyjnej (m.in. poprawa rotacji należności i zobowiązań), wzrost jakości i efektywności zarządzania oraz wywiera znaczący wpływ na lepsze zaspokajanie oczekiwań i potrzeb Klientów.


Spółka NEM S.A. oferuje wdrażanie koncepcji VBM zwracając szczególną uwagę na czynniki mające wpływ na wartość przedsiębiorstwa tj.

  • stopę wzrostu przychodów netto ze sprzedaży
  • marżę zysku operacyjnego
  • stopy podatku dochodowego
  • inwestycje w kapitał obrotowy i kapitał trwały
  • okres trwania wzrostu wartości
  • koszt kapitału